Społeczny pełnomocnik ds osób niepełnosprawnych

I. Społeczny Pełnomocnik Starosty Mrągowskiego ds. Osób Niepełnosprawnych


Do zadań Społecznego Pełnomocnika należy m.in. :

1. Inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działaniach powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

2. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie kształtowania polityki społecznej powiatu,

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi , fundacjami, stowarzyszeniami, powiatowym urzędem pracy itp.,

4. Reprezentowanie Starosty w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

II. Baza placówek, instytucji, i ośrodków wsparcia, umożliwiających rehabilitację, osób niepełnosprawnych w powiecie.

Baza jest dostępna w tym BAZA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny