Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na realizację programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

1. Zamawiający:

Nabywca: Powiat Mrągowski ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP742-18-43-662

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł .

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w oparciu o „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2024" przyjęty uchwałą Nr XL/181/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 marca 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNA WERSJA 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie w terminie wrzesień - grudzień 2022 r.

Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną), jeśli nie radzisz sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujesz agresję wobec swoich bliskich,dołącz do grupy uczestników.

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy  w rodzinie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (używanie środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami programu).

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska-osobiście w PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie (89) 743 33 63, (89) 743 33 64.

 

images

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie w terminie od 27 września do 22 grudnia 2021 roku.

Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną)jeśli nie radzisz sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujesz agresję wobec swoich bliskich,dołącz do grupy uczestników.

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia prowadzone są  w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy   w rodzinie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (używanie środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami programu).

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska-osobiście w PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie (89) 743 33 63, (89) 743 33 64

Program korekcyjno

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

 

Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną), jeśli nie radzisz sobiez kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujesz agresję wobec swoich bliskich,dołącz do grupy uczestników.

 

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy   w rodzinie.

 

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (używanie środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami programu).

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska-osobiście w PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie (89) 743 33 63, (89) 743 33 64.

 

Wszelkie informacje dotyczące tegoż programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, www.pcpr.powiat.mragowo.pl

 

 

 

POWIATOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W POWIECIE MRĄGOWSKIM NA LATA 2021 - 2024

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY NA LATA 2021 - 2024

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w okresie październik – grudzień 2020r. będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

 

Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną), jeśli nie radzisz sobiez kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujesz agresję wobec swoich bliskich,dołącz do grupy uczestników.

 

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia będą prowadzone w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy   w rodzinie.

 

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (używanie środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami programu).

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska-osobiście w PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie 89 743 33 63, 89 743 33 64.

 

Wszelkie informacje dotyczące tegoż programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, www.pcpr.powiat.mragowo.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowanego przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

Realizacja: wrzesień-grudzień 2018

Program skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich.

Zajęcia w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych dla uczestników programu bedą prowadzone przez specjalistów z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Udział w programie i konsultacje są bezpłatne 

Chętne osoby zapraszamy do udziału w programie, a instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy do współpracy. 

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska
tel. (89) 743 33 63, (89) 743 33 64.

 


 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych  do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc  w rodzinie.

 

   W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które stosują przemoc wobec partnera/partnerki, współmałżonka/współmałżonki lub innego członka rodziny oraz:

 • Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjne – edukacyjnym oraz osoby objęte dozorem kuratorskim wynikającym  z postanowienia sądu.
 • Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków lub odbyły taką terapię.
 • Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami lub organizacjami społecznymi zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny

   W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne. Wskazujemy uczestnikom negatywne normy  i wzorce kulturowe, wykorzystywane do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary.

   Oddziaływania korekcyjne polegają głównie na praktycznych ćwiczeniach, dostarczających osobistych doświadczeń zmieniających zachowania i postawy, rozwijających umiejętności samokontroli, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wyrażania złości, pozwalających na wypracowanie nowych strategii działania, będących alternatywą dla zachowań agresywnych.

W bieżącym 2017r. realizację programu korekcyjno – edukacyjnego planujemy w okresie wrzesień - grudzień 2017r. ( miejsce realizacji: Mrągowo, ilość godzin programu: 60, zajęcia            w godzinach popołudniowych w formie spotkań indywidualnych i grupowych)

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Powiatowego Centrum Bożena Kulikowska, tel. (89) 743 33 63, (89) 743 33 64, fax: (89) 743 33 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,lub osobiście w PCPR, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.


 


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które stosują przemoc wobec partnera/partnerki, współmałżonka/współmałżonki lub innego członka rodziny oraz:

 • Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjne – edukacyjnym oraz osoby objęte dozorem kuratorskim wynikającym z postanowienia sądu.

 • Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków lub odbyły taką terapię.

 • Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami
  lub organizacjami społecznymi zajmującymi się realizacją
  zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny

W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy rozumianej jako działanie intencjonalne. Wskazujemy uczestnikom negatywne normy  i wzorce kulturowe, wykorzystywane
do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących sprawcy wobec ofiary.

Oddziaływania korekcyjne polegają głównie na praktycznych ćwiczeniach, dostarczających osobistych doświadczeń zmieniających zachowania i postawy, rozwijających umiejętności samokontroli, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i wyrażania złości, pozwalających na wypracowanie nowych strategii działania, będących alternatywą dla zachowań agresywnych.

W bieżącym 2016r. realizację programu korekcyjno – edukacyjnego planujemy w okresie wrzesień - listopad 2016r.
( miejsce realizacji: Mrągowo, ilość godzin programu: 60, zajęcia w godzinach popołudniowych w formie spotkań indywidualnych i grupowych)

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Powiatowego Centrum Bożena Kulikowska, tel. (89) 743 33 63, (89) 743 33 64, fax: (89) 743 33 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,lub osobiście w PCPR,
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

edycja 2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU

     Program skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich.

Udział w programie i konsultacje są bezpłatne. Chętne osoby zapraszamy do udziału w programie a instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy do współpracy. W 2016r. planowane są dwie edycje programu:

 • pierwsza edycja dla uczestników z terenu miasta i gminy Mikołajki w okresie kwiecień - czerwiec 2016r. ( miejsce realizacji : Mikołajki, ilość godzin programu: 60, zajęcia w godzinach popołudniowych )
 • druga edycja dla uczestników pozostałych gmin powiatu mrągowskiego w okresie wrzesień - listopad 2016r. ( miejsce realizacji: Mrągowo, ilość godzin programu: 60, zajęcia w godzinach popołudniowych)

Realizacja programu w każdej edycji rozpocznie się po utworzeniu min. 5 osobowych grup.

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska – osobiście   w PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie (89) 743 33 63, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 8.00 – 16.00 oraz wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

Wszelkie informacje dotyczące tegoż programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

 

 

Anonimowy numer telefonu

do grupy

Anonimowych Alkoholików

795 927 485

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny