Karta praw ofiary

 

Internetowa stona: NIEBIESKA LINIA

Przemoc

Jeżeli już mieliśmy to nieszczęście i staliśmy się ofiarą przestępstwa, to warto znać swoje prawa.Karta jest zestawieniem obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw wraz z instrukcją, konkretnie czego i od kogo ofiary przestępstw mogą się domagać. Z kartą można się zapoznać tutaj: POLSKA KARTA PRAW OFIARY  

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

„NIEBIESKA LINIA”

 Osoby doznające przemocy w rodzinie oraz jej świadkowie mogą uzyskać pomoc dzwoniąc pod całodobowy numer:

 800-120-002
 
Opłaty za połączenie: 
- z telefonu stacjonarnego równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia ( dotyczy abonentów TP S.A.)
- z telefonu komórkowego – opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą

Ulotka telefonu NIEBIESKA LINIA   

Informator dla osób dotkniętych przemocą: plik
Karta praw osoby dotknietej przemocą w rodzinie: plik
Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy: plik
Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie: plik

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny