Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie

Zadania:

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Mrągowskiego działającym w zakresie:

 1. Inspirowania przedsięwzięć zmierzających do:
  - integracji zawodowej i społecznej
  - realizacji praw osób niepełnosprawnych

 2. Opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 3. Oceny realizacji programów

 4. Opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych


Skład osobowy Rady:


W skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie wchodzą, powołani zarządzeniem Nr 14/2020 Starosty Mrągowskiego z dnia 27 marca 2020r. na kadencję 2020-2023:

 1. Grażyna Chmielewska - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Powiatowy w Mrągowie,

 2. Teresa Gieczewska - Polski Zwiazek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mrągowie,

 3. Anna Kasprzak - Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych "AMICUS" w Mrągowie,

 4. Ewa Szałachowska - Gmina Miasto Mrągowo,

 5. Zyta Szczerowoda - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Mikołajkach.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny