Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie

Zadania:

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Mrągowskiego działającym w zakresie:

 1. Inspirowania przedsięwzięć zmierzających do:
  - integracji zawodowej i społecznej
  - realizacji praw osób niepełnosprawnych

 2. Opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 3. Oceny realizacji programów

 4. Opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych


Skład osobowy Rady:


W skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie wchodzą, powołani zarządzeniem Nr 38/2011 Starosty Mrągowskiego z dnia 14 października 2011r. na 4-letnią kadencję:

 1. KarolSkrzypkowski - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach,

 2. Bogdan Sałgut - Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Zarząd Oddziału w Mrągowie,

 3. Zofia Osińska - Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski koło w Mrągowie,

 4. Anna Kasprzak - Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych "AMICUS" w Mrągowie,

 5. Teresa Gieczewska - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mrągowie.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny