loga STOP SCHEMATOM

AKTUALNOŚCI

 

Centrum dla Rodzin

Od połowy października 2014r. Centrum dla Rodzin w Mrągowie mieszczące się na ul. Mrongowiusza 65b, będące częścią projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” pracuje już w wyremontowanych pomieszczeniach. Remont przeprowadzili sami uczestnicy projektu w ramach kursu zawodowego „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Centrum dla Rodzin jest to miejsce realizacji szeregu działań związanych z projektem „Schematom STOP!”. To właśnie w tym miejscu odbywają się warsztaty dla uczestników projektu. Jest to też miejsce, w którym rodziny objęte działaniami Projektu mogą korzystać ze specjalistycznego poradnictwa oferowanego przez radcę prawnego, doradcę zawodowego, psychologa i pedagoga oraz spotkać się z innymi rodzinami czy osobami zaproszonymi przez siebie. Ponadto w Centrum dla Rodzin zatrudniony jest animator, który wraz z dziećmi i młodzieżą realizuje warsztaty alternatywnych form spędzania wolnego czasu, plastyczno-artystyczne oraz rozwijania zainteresowań. W czasie gdy rodzice uczestniczą w zajęciach, dla najmłodszych zapewniona jest opieka świadczona przez „projektową opiekunkę”. W Centrum działa również Klub Rodzica oraz Punkt Wymiany Rzeczy.

                                           Opublikowano 04.12.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert osoby zainteresowane współpracą w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikiem
                                           Opublikowano 24.10.2014r.
 
 
Do zakładki "DO POBRANIA" dodano harmonogram zajęć, które będą odbywały się w Centrum dla Rodzin dla uczestników projektu "Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

 

                                           Opublikowano 24.10.2014r.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  29 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu  prawa jazdy kategorii B i C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Regina Radziwanowska,
ul Warszawska 45B/5A, 11-700 Mrągowo

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

                                           Opublikowano 12.09.2014r. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w formie „Zapytania ofertowego” na: „Organizację  i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego” w  ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Dokument do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

                                           Opublikowano 12.09.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż'' współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na usługę pn.
„Organizacja i przeprowadzenie  kursu  prawa jazdy kategorii B i C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Oferta
Załącznik Nr 2

                                           Opublikowano 04.09.2014r.

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  20 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów zawodowych tj., kurs opieki nad osoba starszą i niepełnosprawną oraz kurs „technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dla 13 uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o wynikach postępowania:

Cęść 1 - Kurs opieki nad osoba starszą i niepełnosprawną


Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6A
11-700 Mrągowo

Cęść 2 - Kurs „technolog robót wykończeniowych w budownictwie”:


Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6A
11-700 Mrągowo

Pełna treść ogłoszenia - plik .pdf

                                           Opublikowano 03.09.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na organizację  i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego w  ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - oferta

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załacznik Nr 4

                                           Opublikowano 29.08.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na usługę pn.


„Opieka nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych w ramach Pilotażu”

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

                                           Opublikowano 28.08.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w  ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na przeprowadzenie kursów zawodowych

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia następujących  kursów zawodowych:

- kurs opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną,

- kurs „technolog robót  wykończeniowych w budownictwie”

dla 13 uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej instytucji rynku pracy - pilotaż".

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Przedmiar robót

                                           Opublikowano 26.08.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia 30 lipca 2014 r. na usługę dot. zorganizowania 5-dniowego wypoczynku dla 10 rodzin wielodzietnych uczestniczących w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, wybrana została oferta:

Biura Usług Turystycznych "WIGRA" S.C.
Wiesława Jabłonowska i spółka

Pełna treść ogłoszenia - plik doc.

                                           Opublikowano 11.08.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert w ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu i Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej na zorganizowanie 5-dniowego wypoczynku dla 10 rodzin wielodzietnych.

Pełna treść Zapytania ofertowego

Załączniki do Zapytania ofertowego

                                           Opublikowano 30.07.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  21 lipca 2014 r. na „Usługa przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, wybrana została oferta


Warmińsko - Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Mrągowie, os. Grunwaldzkie 6a, 11-700 Mrągowo

Pełna treść ogłoszenia - plik doc.

                                           Opublikowano 30.07.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w związku z  realizacją Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, zwraca się z zapytaniem o cenę usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa pedagogicznego.

Pełna treść Zapytania - plik doc.

                                           Opublikowano 16.07.2014r.

 

W dniu 11 lipca 2014 r. rodziny biorące udział w projekcie „Schematom STOP!” wraz z animatorem z Centrum dla Rodzin i członkami Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej wybrali się na inauguracyjny wyjazd edukacyjno-integracyjny zorganizowanym przez Mrągowską Spółdzielnię Socjalną „PROFIT”.

Miejscem docelowym wyjazdu była malownicza miejscowość Krutyń nieopodal Mrągowa. Na miejscu czekały  na nas atrakcje nie tylko o charakterze wypoczynkowym ale również edukacyjnym. Zaczęliśmy od spływu łodziami przez tereny krajobrazowo-leśnego rezerwatu przyrody Krutynia. Podczas jakże uspakajającej wycieczki wzdłuż rzeki podwialiśmy piękno fauny i flory Mazurskiej. Po powrocie z nad wody czekało na nas ognisko i kiełbaski. Gdy wszyscy już zaspokoili głód, podzieliliśmy się na dwie grupy, starsi wzięli udział w warsztacie kulturowym, który poprowadził Pan Marcin Łupkowski. Tematyka, którą poruszał podczas warsztatu dotyczyła kultury lokalnej i sposobów na jej wykorzystanie np. w prowadzeniu działalności w obszarze ekonomi społecznej. Dla młodszych przygotowane zostały gry i zabawy, w których z chęcią uczestniczyli. Do Mrągowa wróciliśmy wyczerpani ale zadowoleni ze wspólnego wyjazdu, nie mogąc doczekać się kolejnych spotkań.

                                           Opublikowano 15.07.2014r.

 

W związku z  realizacją Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,

zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania usługi wyjazdu w dniu 11 lipca 2014 r. dla 58 uczestników pilotażu (15 dorosłych i 43 dzieci).

Miejsce docelowe wyjazdu nie powinno być dalsze niż 40 km od Mrągowa


Program wyjazdu powinien zawierać m.in.:
-    warsztat kulturowy
-    gry i zabawy dla uczestników
-    rejs lub spływ
-    ognisko

Dla uczestników wyjazdu edukacyjno-integracyjnego powinno się zapewnić:
-    transport z i do Mrągowa
-    posiłek

Oferty cenowe oraz zwięzły program wyjazdu można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-730 Mrągowo, osobiście drogą pocztową lub elektroniczna do dnia  08.07.2014 r. do godziny 15.30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                           Opublikowano 02.07.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia  10 czerwca 2014r. na „ Świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej”  w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Patrycja Blecharska - Zouli, zam. os. Mazurskie 24/24, 11-700 Mrągowo

Pełna treść ogłoszenia - plik doc

                                           Opublikowano 18.06.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia  27 maja 2014r. na ,,Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin” w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Artura Roberta Żuka, Lelek 2/6, 11-730 Mikołajki

Pełna treść ogłoszenia - plik doc

                                           Opublikowano 12.06.2014r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert osoby zainteresowane współpracą w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

pełna treść zapytania ofertowego - plik doc

                                           Opublikowano 10.06.2014r.

 

ZMIANA  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA   27.05.2014 r.
na ,,Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin” w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Termin składania Ofert na ,,Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin” zostaje przedłużony do dnia 06.06.2014 r. do godz.15.30.

Otwarcie Ofert i ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej Oferty nastąpi w dniu 09.06.2014 r., do godz. 16.00.

Pozostałe zasady i warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

                                           Opublikowano 03.06.2014r.

 

ZMIANA  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA   27.05.2014 r
na ,,Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin” w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.


Zmianie ulega zapis z: „Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa
w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty”.
na: Podpisanie umowy z Wykonawca będzie możliwe dopiero po otrzymaniy środków finansowych w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”.  

Pozostałe zasady i warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

pełna treść zmiany zapytania ofertowego - plik doc.

                                           Opublikowano 28.05.2014r.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53,11-700 Mrągowo zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: ,,Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin” w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Pełna treść zapytania ofertowego w zakładce Zamówienia publiczne

                                           Opublikowano 27.05.2014r.

 

 

W ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” został zakończony nabór rodzin chętnych do udziału w pilotażu. Do projektu zakwalifikowało się 10 rodzin z terenu gminy Piecki, Mikołajki oraz  Mrągowo z którymi zostały zawarte kontrakty rodzinne.

Ponadto Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę przy wsparciu merytorycznym ekspertów z ramienia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, opracował Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy oraz zaakceptował wypracowany przez Mobilną Grupę Interdyscyplinarną Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej.

Programy są do wglądu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie oraz u partnerów projektu: w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Pieckach i Mikołajkach  oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie.

 

                                           Opublikowano 21.03.2014r.

REKRUTACJA  RODZIN

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie jako Lider projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”

zaprasza do udziału w projekcie

rodziny wielodzietne (z co najmniej 3 dzieci), objęte systemem pomocy społecznej, borykające się z problemami w różnych sferach życia, nieradzące sobie z trudnościami itp., w których przynajmniej jeden z rodziców jest bezrobotny.

Głównym celem projektu jest pomoc rodzinom, które nie radzą sobie z problemami i znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu oferowane będzie wsparcie specjalistów, poradnictwo i pośrednictwo pracy, spotkania integracyjne i edukacyjne itp. Dla każdej rodziny zostanie opracowany program wsparcia uwzględniający jej specyficzne problemy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
ul. Warszawska 53,11-700 Mrągowo
tel. 089 743 33 62,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

a także z:
· Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Pieckach,
  ul. 1 maja 6, 11-710 Piecki
  Tel. 089 742 22 78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
· Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
  Mikołajkach

  ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
  Tel. 087 421 90 65, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
· Powiatowym Urzędem Pracy w Mrągowie
  ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo
  Tel. 89 743 35 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


                                           Opublikowano 10.02.2014r.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny