Artykuły

ZAPARASZAMY NA OTWARTE KONFERENCJE POWIATOWE "ZROZUMIEĆ AUTYZM"

Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie pragnie poinformować o organizacji otwartych konferencji powiatowych, które odbędą się:
 - we wtorek 17 maja w Węgorzewie,

 - w środę 18 maja w Kętrzynie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką osób z autyzmem: dzieci, młodzież, dorosłych, rodziców, opiekunów oraz osoby pracujące z osobami autystycznymi.

XV EDYCJA PROGRAMU STYPENDIA POMOSTOWE

7 kwietnia 2016 r. została ogłoszona XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Program ten od czternastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia.

Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów.

Otrzymało je dotąd ponad 14.154 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym 208 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, którzy uczestniczą w programie od siedmiu edycji.

Na stronie programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XV edycji i jej harmonogram.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie.

w ramach programu Programu oferowane jest stypendium na I rok studiów w wysokości 5.000,- zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach Programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Podobnie jak w poprzednim roku wnioski składane są on-line. Formularze dla kandydatów będą aktywne od 1 lipca 2016 r. Termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 16:00.

Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji do 24 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy !

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny