Artykuły

STYPENDIA POMOSTOWE

W dniu 26 marca 2018  została ogłoszona XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od szesnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia.

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XVII edycji i jej haromonogram.

Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski składane są on-line. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2018 r. Termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:00. Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji do 24 sierpnia 2018 r. 

Bezpłatny kurs programowania dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

Powitowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że do 20 marca 2018 r. (wtorek) pełnoletnia, usamodzielniająca się młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej może się zgłaszać do projektu „Możesz ITy” organizowanego przez Fundację Dotrzymaj Kroku oraz Szkołę Programowania Coders Lab we współpracy z Fundacją EY. W jego ramach uczestnicy wezmą udział w kursie programowania i zdobędą zawód przyszłości. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mozeszity.pl

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

UWAGA!!!

800 70 2222 BEZPŁATNA INFOLINIIA

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

 

Projekt „Centrum wsparcia” realizowany jest przez Fundację ITAKA na zlecenie Ministerstwa Zdrowia ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

W „Centrum Wsparcia” dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie, lekarze psychiatrzy, prawnicy i pracownicy socjalni gotowi do wysłuchania, zrozumienia, akceptacji i udzielenia pomocy.

W ramach „Centrum Wsparcia” Fundacja ITAKA zapewnia pomoc poprzez prowadzenie:

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny