Artykuły

OGŁOSZENIE - AKTYWNY SAMORZĄD

 

OGŁOSZENIE

UWAGA STUDENCI i UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z PROGRAMU   „AKTYWNY SAMORZĄD”

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza STUDENTÓW I UCZNIÓW, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki                  w ramach programu „ Aktywny Samorząd” do podpisywania umów dofinansowania dotyczących dodatku do kosztów nauki na semestr  letni 2017r.

   Umowy należy   podpisywać osobiście w godzinach pracy Powiatowego Centrum, ul. Warszawska 53, w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. pokój nr 3.

   Szczegółowych informacji w sprawie umów dofinansowania udziela pracownik merytoryczny programu, tel. (89) 743 33 63, 743 33 64.

STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM

Program Pomocy Dzieciom

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES oferuje pomoc w formie stypendium, które skierowane jest do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i opiekują się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, które wymagają wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora lub koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego bądź pozajelitowego oraz innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają wniosek drogą elektroniczną https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek (bez żadnych dokumentów). Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie kontaktuje się ze wstępnie zakwalifikowanymi do programu rodzinami, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji.

Wysokość stypendium ustalana jest indywidualnie dla każdej rodziny. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane stypendium nie wymaga rozliczania oraz dokumentowania wydatków.

Wnioski przyjmowane są do dnia 9.04.2017 roku.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

POKONAĆ AUTYZM WYJATKOWY KONCERT

Pokonać autyzm.

Wyjątkowy koncert niezwykłego duetu.

Gdy prowadzą swój muzyczny dialog, nawet czas zatrzymuje się na chwilę. Uczeń i mistrz – niezwykły duet, który spotkał sięponad barierami autyzmu. Dla nas zatrzymają czas w czwartek 2 marca o godzinie 20:00 w Restauracji Ceglana wMrągowie. Serdecznie zapraszamy!

Radosław Nowicki – jeden z najbardziej cenionych i najbardziej obiecujących saksofonistów tenorowych i sopranowych młodego pokolenia. Jest laureatem Monte Carlo Jazz Solist Competition. Występował na prestiżowych festiwalach jazzowych m.in. w Warszawie, Londynie, Dublinie i Paryżu. Na co dzień muzykuje pomiędzy Katowicami i Suwałkami.

Filip Czapla – nastolatek z autyzmem, który muzyką tworzy swój świat. Bęben, perkusja, pianino – to jego komunikatory. Za pomocą mowy nie jest w stanie przekazać tego co czuje, jednak siadając przed czarno-białą klawiaturą wyraża wszystko, co mu w duszy gra. Pokonuje autyzm za pomocą półnut, ćwierćnut, krzyżyków i bemoli.

Niezwykła historia Radka i Filipa podkreśla niezwykłość podejścia do terapii dzieci z autyzmem, z jakim można się spotkać w Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach. Od 7 lat prowadzi ją Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, podobnie jak Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum „Prolog”. Obecnie w obu placówkach kształci się ponad 50 dzieci z obszaru Północno-Wschodniej Polski.

- Jesteśmy stabilną i ciągle rozwijającą się organizacją, która na stałe wpisała się w mapę edukacyjną Suwałk, czyniąc je lokalnym ośrodkiem dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi, takimi jak autyzm, Zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone. – mówi Urszula Duda, dyrektor szkoły. – Wysoka jakość nauczania i terapii czyni z nas placówkę, do której uczęszczają dzieci z całego regionu. Liczba i jakość zajęć dydaktycznych, wyjść, imprez, wyjazdów, szkoleń i innych inicjatyw wyróżnia nas na mapie edukacyjno-terapeutycznej naszego kraju. Potwierdzeniem tego są podziękowania i nagrody, które otrzymujemy, w tym szczególnie ważna dla nas Włócznia Jaćwingów, którą otrzymaliśmy w ubiegłym roku. Należy podkreślić, że nauka w naszych placówkach jest bezpłatna, dlatego stanowimy konkurencyjny ośrodek w skali całego województwa.

Pozwólmy się zaczarować Radkowi i Filipowi – w czwartek 2 marca o godzinie 20:00 w Restauracji Ceglana. Po koncercie będzie można porozmawiać z mistrzem Nowickim, rodzicami Filipa oraz Urszulą Dudą – dyrektor szkoły „Bajka”. Zwieńczeniem wieczoru będzie dedykowany gościom z Suwałk spektakl „Amerykański pojedynek” w wykonaniu Teatru ALE.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny