Artykuły

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

UWAGA!!!

800 70 2222 BEZPŁATNA INFOLINIIA

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

 

Projekt „Centrum wsparcia” realizowany jest przez Fundację ITAKA na zlecenie Ministerstwa Zdrowia ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

W „Centrum Wsparcia” dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie, lekarze psychiatrzy, prawnicy i pracownicy socjalni gotowi do wysłuchania, zrozumienia, akceptacji i udzielenia pomocy.

W ramach „Centrum Wsparcia” Fundacja ITAKA zapewnia pomoc poprzez prowadzenie:

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI - NABÓR WNIOSKÓW XI 2017

 

Uwaga!

Nabór Projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 2018

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 09 listopada 2017r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018r.”.

Przypominamy, że Realizatorem programu jest samorząd powiatowy (Powiat Mrągowski). Obsługą programu zajmuje się PCPR w Mrągowie.

Projekty dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w terminie
do 07 lutego 2017 roku.

Samorządy gmin i powiatów oraz organizacje pozarządowe projekty dotyczące obszaru E programu składają w terminie  od 1 listopada 2017 roku do 30 listopada 2018 roku bezpośrednio w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON.

OGŁOSZENIE - AKTYWNY SAMORZĄD

 

OGŁOSZENIE

UWAGA STUDENCI i UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z PROGRAMU   „AKTYWNY SAMORZĄD”

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza STUDENTÓW I UCZNIÓW, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki                  w ramach programu „ Aktywny Samorząd” do podpisywania umów dofinansowania dotyczących dodatku do kosztów nauki na semestr  letni 2017r.

   Umowy należy   podpisywać osobiście w godzinach pracy Powiatowego Centrum, ul. Warszawska 53, w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. pokój nr 3.

   Szczegółowych informacji w sprawie umów dofinansowania udziela pracownik merytoryczny programu, tel. (89) 743 33 63, 743 33 64.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny