ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO pz.242.8a.2020

loga

 

 

Mrągowo, dnia 03.11.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 29.10.2020r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), w trybie zapytania ofertowego obejmującego zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

ITerka24 POGOTOWIE INFORMATYCZNE

ul. Grota Roweckiego 64/10

14-500 Braniewo

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wybrana oferta została wybrana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

 

 

 

PZ.242.8a.2020                                                                                                                   Mrągowo, 29.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.).

2. Opis Przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 8 komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego.

2) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużytkowany, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz przydatny do wykorzystania bez jakichkolwiek dodatkowych inwestycji i zakupów.

3) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (obejmującej transport i rozładunek) przedmiotu zamówienia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

4) Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24-miesięcznej gwarancji.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNA TREŚĆ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PROJEKT UMOWY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ DRUKAREK

                                                                                                                                     

loga

 Mrągowo, dnia 28.10.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę drukarek z dnia21.10.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę drukarek w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Sklep AUDIO – VIDEO Dariusz Kopka

ul. Moniuszki 14B

11 – 700 Mrągowo

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wybrana oferta została uznana
za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ TELEWIZORÓW

                                                                                                                                     

 

loga

 

 Mrągowo, dnia 28.10.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę telewizorów z dnia21.10.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę telewizorów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Sklep AUDIO – VIDEO Dariusz Kopka

ul. Moniuszki 14B

11 – 700 Mrągowo

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wybrana oferta została uznana
za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny