Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór do uczestnictwa w projekcie systemowym "Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro" SKIEROWANYM DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN) do 30 roku życia.

Czytaj więcej...

Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami II w roku 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” w obszarze A,B,C,D,F i G będą przyjmowane w  terminie od 1 lutego 2014r. do 30 kwietnia 2014r., natomiast w obszarze E od 1 lutego 2014r. do 14 listopada 2014r.

 

Wnioski można składać pod adresem:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo

 

Więcej informacji o programie Wyrównywanie różnic między regionami II

wybór oferty - księgowa (2)

OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 16. 01. 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano ocen ofert na świadczenie usług z zakresu obsługi księgowej w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społeczne.

Do dnia 15.01.2014 r. do godz. 15.30 wpłynęły dwie oferty. Obie oferty były ważne i spełniały wymogi formalne oraz merytoryczne.

Zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w „Rozeznaniu rynku” z dnia 09.01.2014 r. Komisja dokonała oceny w oparciu o arkusz oceny formalnej i merytorycznej.

W wyniku uzyskania większej ilości punktów, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Pani Marianny Brygidy Szumskiej os. Mazurskie 11/5, 11-700 Mrągowo.

Czytaj więcej...

rozeznanie rynku - obsługa księgowa

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                

  Mrągowo, dnia 09.01. 2014 r.

 

ROZEZNANIE RYNKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług z zakresu obsługi księgowej w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Czytaj więcej...

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny